Individuelle samtaler i terapi er et fortroligt rum, hvor du, empatisk og opmærksomt, vil blive støttet til at se på det som fylder, se på det som er svært. Et rum til at sætte ord på og handling bag det som du vil mestre.

Det vi selv har svært ved at se klart, er også svært at ændre på. Her kan terapi skabe den afgørende ændring, som gør det klart for dig, hvad du behøver og hvad du skal gøre for eksempelvis; at få det bedre, få løst et presserende problem eller skabe mere værdi i dine relationer både til dig selv og dem omkring dig.

Et forløb i terapi og coaching kan både være kort eller længerevarende. Det afgørende er, at du går herfra med redskaber som giver håb, motivation og handlekraft. Herunder er eksempler på, hvad et forløb kan have fokus på:

 • Håndtering af stress i både arbejdsliv og privatliv
 • At komme styrket ud af livskriser (skilsmisse, fyring, sygdom, tab af nærtstående)
 • At kunne sætte grænser og respektere såvel egne som andres
 • At lære at løse konflikter og rumme uenighed
 • At frigøre sig for angst og slippe bekymringerne
 • At stoppe skænderierne i privaten
 • Accept og selvværd
 • Præstationsangst og selvtillid
 • Finde modet til at gå efter dine drømme
 • At få et naturligt forhold til kroppen
 • Afslutte smertefulde barndomserindringer
 • At være tryg blandt andre mennesker
 • At få handlekraft og viljestyrke

Målet er at give dig redskaber, som du kan have glæde af i mange sammenhænge, også når de akutte problemer ikke længere fylder. Du vil igennem dit forløb lære at blive opmærksom på og træne at:

 • Jeg ved, om det er tanker eller følelser, der afgør mine valg.
 • Jeg løser konflikter på en god og hensigtsmæssig måde.
 • Jeg bevarer håbet også i svære situationer.
 • Jeg kan adskille det, andre siger og gør, fra mine egne vurderinger og holdninger.
 • Jeg ser sammenhængen mellem mine tanker, følelser og reaktioner.

 

Psykoterapeutisk Center - Få indsigt, mod og livskvalitet