Jeg er uddannet mastercoach og psykoterapeut. Jeg uddannet fra Coach & Psykoterapeutskolen, hvis teoretiske afsæt er biopsykologien som beskæftiger sig med menneskets følelsesmæssige intelligens. Med fagligt afsæt i coaching, terapi og biopsykologi vil jeg møde og støtte dig i din udvikling.

Lidt firkantet formuleret handler coaching om, hvor du står lige nu, og hvad du skal gøre for at bevæge dig mod nye mål i fremtiden, mens terapi handler om, hvordan din historie og dine erfaringer præger din nutid. Terapien ser altså bagud, og coachingen ser fremad, imens de begge deler nutiden. Dette er årsagen til, at både coaching og terapi er afgørende for et vellykket forløb.

Hvert menneske har sin helt egen historie og sin egen unikke måde at agere i verden på. Derfor responderer vi heller ikke ens på de teknikker, der kan anvendes i personlig udvikling. Vores redskaber til at støtte dig tager udgangspunkt i syv forskellige samtaleteknikker, tre psykodynamiske og tre kropsterapeutiske teknikker. De er alle værdifulde på hver sin måde, og vi anvender dem, som giver mening for dig.

Terapi vil støtte dig i at undersøge, hvad de dårlige erfaringer består af. Coaching vil hjælpe dig med at træne en anden adfærd. Tilsammen kan terapi og coaching skabe et stærkt fundament, så du fremover vil stå både sikkert og trygt.

Du er varmt velkommen på Psykoterapeutisk Center.