Siden 2012 har jeg haft egen praksis som psykoterapeut, hvor jeg har klienter i terapi og/eller coachingforløb. Ved siden af min praksis støtter jeg arbejdspladser med at håndtere konflikter og stress samt styrke lederskab og teams.

Inden jeg blev psykoterapeut, arbejdede jeg i meget forskellige områder, og var bl.a. projektleder i en offentlig institution og inden da professionel musiker. Men uanset arbejdsområde var det altid menneskene der optog mig mest; hvordan de havde det med sig selv og med hinanden, og hvilke årsager som kunne føre til uro, mistrivsel og kriser, både i relationen til dem selv og til menneskene rundt om.

I dag er jeg optaget af, og oplever det som meget meningsfuldt, at støtte mennesker til at få indflydelse i deres eget liv. At give dem de redskaber der skal til, for at håndtere de personlige kriser, bekymringer og problemer som altid opstår under et menneskes liv. Min erfaring er, at kan du det, så giver det livskvalitet, glæde og styrke.