Mennesket fødes til at forholde sig til omgivelserne. At forholde os til os selv, og hvad der foregår inde i os, skal vi derimod lære. Dette er essensen af teorien og metoden hos Psykoterapeutisk Center.

Biopsykologi er læren om menneskets medfødte drifter og evner (biologien), og hvordan vi har lært at håndtere dem (psykologien). I sig selv ligger der i ordet ’drift’, at vi er drevet mod noget. Dette ’noget’ er vores overlevelse. Heldigvis er vi i dagens Danmark sjældent direkte truede på livet, men ofte agerer vi rent faktisk, som om vi var.

Følelser er du født med
Mennesket er født med følelser for at sikre vores overlevelse. Hvis vi eksempelvis ikke kunne føle frygt, ville vi ikke reagere ved fare, og hvis vi ikke følte sult, ville vi ikke få noget at spise. Følelser får os til at handle, så vi f.eks. flygter eller gemmer os, når vi bliver bange, og sørger for at skaffe os noget at spise, når vi bliver sultne. Vores hjerne har ikke udviklet sig nævneværdigt de sidste 100.000 år, og den er designet til at overleve i et særdeles fjendtligt miljø. Det giver nogle konsekvenser i vores moderne samfund, hvor den gamle hjerne får det hårdt, og hvor vores reaktioner ofte kommer langt stærkere til udtryk, end det i realiteten er nødvendigt. 

Stærke reaktioner
Tit bliver vi selv overraskede over, hvor stærke vores reaktioner er, og ofte er vores hjerne så kapret af følelsen, at der kommer kraftige kropsreaktioner som hjertebanken, klamme hænder eller ondt i maven, samtidig med at der kommer tankemylder, eller at den såkaldte klap går ned, og der bliver helt tomt inde i hovedet. Den gamle hjerne er på spil, og vi reagerer, som om vi enten skulle nedlægge eller flygte fra farlige dyr.

Lær at håndtere biologiske følelser i et moderne samfund
I lighed med alt andet som du har med fra fødslen, og siden har udviklet og lært at anvende, er det også afgørende for følelserne, hvordan du har lært at bruge og forholde dig til dem.

En personlig udviklingsproces med udgangspunkt i menneskets følelsesmæssige biologi vil lære dig at forstå budskaberne fra dine følelser, både dem, du er født med, og dem, du har fået med dig i social arv – det vil sige gennem dine livserfaringer. 

Du vil erfare, at noget har du ikke lært, og andet har du måske næsten lært for godt. Den gode nyhed er, at mennesket også er født med evnen til at kunne lære nyt hele livet. Det, du kan nu, er noget du har lært, og det, du ikke mestrer nu, er blot noget du ikke har lært.

Læs mere om menneskets biologiske følelser på Biopsykologi.dk

 

Psykoterapeutisk Center - Få indsigt, mod og livskvalitet