At få angst kan være en fuldstændigt overvældende og meget ubehagelig oplevelse. Men du kan lære at styre angsten, så den ikke kontrollerer dig og dit liv. 

Der er stor forskel på frygt og angst. Frygt er en helt naturlig følelse, som hænger sammen med en situation, hvor vi befinder os i reel fare eller står overfor en konkret trussel. 

Det forholder sig anderledes med angst. Angst produceres af vores irrationelle tanker og handler om, at vi begynder at blive bange for noget, der rationelt set ikke bringer os i fare, skønt vores hjerne og krop reagerer, som var vi det.

I et forløb på Psykoterapeutisk Center vil du gennem samtaler blive bevidst om, hvad der foregår i dig, og støttet til gradvist at lære at håndtere de følelser som angsten skaber. Med kognitiv terapi, eksponeringstræning og coaching vil du få redskaberne til at tage magten tilbage i dit liv, og få den personlige indflydelse der sikrer, at angsten ikke bliver styrende for det du gerne vil gøre, opleve og kunne.

Lidt mere om angst
Når vi oplever, at vi er i fare, overtager det limbiske system og urhjernen signaleringen i hjernen, dette uanset om der reelt er en fare eller ej. Det rækker at vi oplever det sådan. Hvilket betyder, at vores tankeevne (som ligger i neocortex) rent fysisk sættes ud af funktion og vi risikerer at paralysere, blive handlingslammede og beredt på kamp eller flugt.

Hjernen kan blive kapret i en sådan grad, at det virker invaliderende og nedsætter funktionsevnen i større eller mindre grad, hvor rationalet fuldkommen udebliver. Det opleves som du er i ægte livsfare. Ifølge tal fra Psykiatri Fonden vil op mod 750.000 danskere i løbet af deres liv opleve at få angst.

Herunder beskrives forskellige kategorier af angst, som du måske genkender.

Panikangst pludselige, uventede og voldsomme angstanfald med stærke fysiske symptomer og dødsangst.
Agorafobi angst for at være alene uden for hjemmet, fx på gaden eller i offentlig transport.
Socialfobi angst i samvær med andre mennesker bl.a. for at blive kritisk vurderet.
Generaliseret angst vedvarende ængstelse og bekymring i hverdagen med nervøsitet for dagligdagens begivenheder samt ængstelse over eget og pårørendes helbred.
OCD tilbagevendende, ufrivillige og pinagtige tvangstanker og/eller tvangshandlinger, fx at vaske hænder igen og igen.
PTSD akut eller forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed af katastrofeagtig karakter. Den akutte reaktion omfatter angst, fortvivlelse og forvirring, mens den forsinkede reaktion omfatter flashbacks, øget alarmberedskab og isolations-tendens.
Helbredsangst overdreven angst og bekymring for eget helbred med meget hyppige lægebesøg.

Jeg har meget gode erfaringer med at give angstramte indflydelsen tilbage i deres liv. Også du er varmt velkommen!

 

 

 

Psykoterapeutisk Center - Få indsigt, mod og livskvalitet